Vi tar et stort steg mot et «Kompetansehus i Nord»

februar 16, 2016 Aktuelt fra Intu

Hvis vi kan være en bidragsyter for å beholde
og tiltrekke oss høyt utdannede, så har vi lykkes med vår visjon.

Intu Økonomi AS har inngått et samarbeid med Norlandia Services AS som i dag kjører lønn og regnskap til Norlandia Care Group AS. De har i dag avdelinger i Bodø og på Gardemoen med til sammen 21 medarbeidere. På Gardemoen og i Bodø vil vi nå få spisskompetanse på regnskap og lønn for private sykehjem og barnehager og dette vil vi satse videre på, i nært samarbeide med dyktige ansatte. Vi sikter mot en samlokalisering med Norlandia Services medarbeidere i Bodø i løpet av 2017.
Fra og med 1 mars vil de være et heleid datterselskap av Intu og det vil komme nytt navn for dette selskapet.

Fra 1 mai 2016 er vi også etablert med avdelingskontor i Mo i Rana med 3 medarbeidere, med kompetanse innen eiendom.
I løpet av våren vil vi være på plass i Optimogården.

Dette vil bli en spennende start på veien til «Kompetansehuset»,
men også en krevende og utfordrende reise.
Sammen med mine 52 kolleger er jeg sikker på at vi skal lykkes med satsningen
og at vi med dette blir et av de største kontorene i Nord Norge.

Med hilsen Vigdis Bjellånes, daglig leder

http://www.an.no/naringsliv/anpluss/vigdis-far-snart-dobbelt-sa-mange-ansatte/s/5-4-261069