Tekniske løsninger

Vi kan tilby:

 • • Skanning
 • • E-Faktura
 • • OCR – filoverført innbetaling fra kunde
 • • Remittering – filoverført utbetaling til leverandør
 • • Online-løsninger mot vårt regnskapssystem
 • • Integrert kassaløsning
 • • Integrert fakturasystem
 • • Elektronisk bilagsperm  
 • • Elektronisk dokumentarkiv
 • • Elektronisk lønnsslipp
 • • Elektronisk  faktura  

                                                                                 

Ved elektronisk bilagshåndtering og bruk av elektronisk dokumentarkiv vil du som kunde ha tilgang til alle dine regnskapsdata og dokumentasjoner tilknyttet regnskapet og din virksomhet.  Vi kan håndtere dine inngående faktura ved å motta dem direkte fra din leverandør og sender dem til deg for elektronisk attestasjon. Du kan selv velge om du vil skanne regnskapsbilag direkte til regnskapssystemet  eller sende dem via mail til oss.   

Det er lagt til rette for at du som kunde kan skanne og lagre dine egne interne dokumenter. Her har du muligheten til å sette opp index for eget arkivsystem.   Alle lønnsslipper kan sendes elektronisk, og fakturasystemet vi benytter utsteder faktura i PDF og elektronisk format,  i tillegg til andre formater. Der det er mulig ønsker vi å integrere ditt kassa- og fakturasystem  mot våre løsninger  slik at vi unngår  manuelle prosesser.

Ta gjerne !

 

 

Hovedkontakter

Ståle Gangeskar

Aut. Regnskapsfører

Tlf 75 54 82 49

Tommy Klæbo

IT-ansvarlig
Aut. Regnskapsfører

Tlf 75 54 82 46