Rådgivning

Vi kan tilby:


ØKONOMI

 • Budsjett / Prognose
 • Likviditetsbudsjettering
 • Økonomisk Helsesjekk
 • Benchmarking
 • Sparringspartner for din bedrift på øvrige lønnsomhetsfremmende tiltak.
 • Økonomisjef til utleie

 


PERSONAL

  • Utarbeidelse av Personalhåndbok
  • Utarbeide skjema for medarbeidersamtale
  • Oppfølging sykefravær
  • Sykefraværsstatistikk
  • Reiseregning
  • Arbeidsavtaler
  • HMS

 


FORMALIA

  • Firmaetablering, valg av selskapsform
  • Avvikling
  • Kapitalnedsettelse
  • Nyemisjon
  • Kontrakter, eks. husleie, salg, ansettelse mv.
  • Søknader (Innovasjon Norge, DA-midler o.l.)
  • Oppfølging av formaliteter
  • Forretningsplan

 


STYRERÅDGIVER/STYRESEKRETÆR

  • Innkalling til styremøte, gjennomføring  og utarbeidelse av referat
  • Bidra til å gjennomføre strategiprosess i styret
  • Hjelp til utarbeidelse av strategiplaner
  • Hjelp til Årsplan for styrearbeidet

 


REGNSKAPSKURS

Vi skreddersyr regnskapskurs for :

 • Personlig næringsdrivende
 • Eiere
 • Daglig leder
 • Styret
 • Medarbeidere
 • Studenter

Ta gjerne !

  

 

Hovedkontakt

Cesilie Olsen

Faglig leder/ Aut. regnskapsfører

Tlf 75 54 82 54
Mob 906 41 356