Tjenester

Regnskap =  ferskvare

Stadig flere av de tradisjonelle bokføringsoppgavene  som regnskap, lønn og fakturering automatiseres. I Intu har vi allerede i flere år kjørt regnskapet digitalt. Det vil si at vi skanner alle bilag , samt dokumentasjon og øvrige forretningsdokumenter. Dette kjøres idag via en ASP løsning hos vår programvareleverandør i Trondheim som besørger at all programvare til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig for oss og deg som kunde samt alt av sikkerhet.

Du som kunde har muligheter for tilgang til dine bilag og dine regnskapsrapporter når du måtte ønske det, og vi ønsker å gi deg som kunde intuitive løsninger som ikke krever store opplæringskostnader, men kan tas ibruk umiddelbart etter installasjon.  Vi tilrettelegger også for at du som kunde kan gjøre deler av arbeidsprosessene selv.

Rådgivning

All rådgivning bør ha som formål å forbedre fortjenestemarginen, bedre likviditeten og kvalitetssikre balansen. Vi tilbyr deg verktøy og rapporter som skal bidra til dette. Økonomisk styring via budsjett- og prognoserapport  samt løpende  likviditetsrapportering er noen av verktøyene.  Her kan vi sammen se på hvilke tiltak  som er med på å påvirke de ulike størrelsene i regnskapet ditt.  I tillegg kan vi gjennom spesialtilpasset regnskapskurs, gi deg bedre forståelse av din egen bedrifts status og fremtidige trusler/ muligheter. De av dere som driver aksjeselskap vil kanskje ha behov for hjelp til formalia i forhold til styrearbeid, samt andre prosesser som normalt tilhører styre slik som strategiarbeid, forretningsplan mm.

Elektronisk prosessflyt

Vi har idag over 100 onlinebrukere av vår løsning, men teknologien stopper ikke der. Nye teknologiske plattformer og nye krav som  EHF og EDAG vil kreve at vi som regnskapskontor har moderne systemer å bygge videre på. Vi arbeider tett på systemleverandørene våre og følger med i den utviklingen som skjer og vil ettestrebe oss på å finne optiimale løsninger tilpasset ditt behov. De fremtidige løsningene vil legge til rette for samhandling der alle funksjoner kan utføres på alt fra mobile enheter, og alle typer PC og MAC og vi er på god vei i dette arbeidet.

Vi jobber kontinuerlig for å automatisere ennå større deler av arbeidsprosessene og det vil være en viktig faktor for å kunne integrere flere  av dine løsninger opp mot skybaserte tjenester i nær fremtid.  Dette vil kreve ennå større grad av samhandling mellom deg som kunde og vi som leverandør av tjenester. Fysiske kundemøter vil være en viktig arena for å kartlegge og avdekke de behov du som kunde har. Vi vil legge ennå større vekt på å besøke deg i din bedrift for å skaffe oss et bedre innblikk i  din virksomhet for å kunne tilby bedre tjenester og tilpasse tekniske løsninger til ditt behov.  De fremtidige løsningene vil legge til rette for samhandling der alle funksjoner kan utføres på alt fra mobile enheter, og alle typer PC og MAC.

  

Ta gjerne !