Satser/kalkulatorer/linker

Her har vi samlet linker til nyttige ressurser, verktøy og innleveringsdatoer.

SATSER OG BEREGNINGSKALKULATOR

Satser og regulativer
Oppdaterte satser og regulativer for avgifter, reise, bil, valuta, lønn osv.

REGNSKAPS- OG ØKONOMIKALENDER

Regnskap Norges  Økonomikalender
Viktige og oppdaterte innleveringsdatoer o.l.

ANDRE NYTTIGE LENKER

Finanskalkulator

Finanskalkulator.no har som mål å bli den største og beste aktøren innen finans- og bedriftskalkulatorer. Alle tjenester er gratis og tilgjengelige på alle digitale plattformer.

Norge.no

En offentlig portal som skal hjelpe brukerne å finne frem til offentlige tjenester og informasjon.

Doffin
Database for offentlige innkjøp

Stortingets informasjonstjeneste
Alt som skjer på Stortinget. Saker til behandling, spørretimen etc.

Statskonsult (DIFI)
Statens informasjonstjeneste hjelper deg til å finne frem i statlig og offentlig informasjon

Finansdepartementet
Skatter, avgifter, lovforslag, prinsipputtalelser, fortolkninger.

Regjeringen.no – det offentliges informasjonstjeneste
Felles offentlig informasjonstjeneste med lenker til alle departementene og andre offentlige etater.

Nyttige linker


altinn

brreg

nav

skatteetaten